Naming amb data de caducitat

4380307487_c267229b67_b

Per definició, el naming és una disciplina estratègica. També, més que un procés creatiu és un procés estratègic. De fet, l’elecció d’un nom hauria de ser una de les últimes decisions de qualsevol projecte de branding. Perquè un nom adequat, entre altres variables, ha d’encaixar en l’estratègia de marca, ha de respondre a un determinat concepte de producte, a un posicionament o a una personalitat de marca.

D’altra banda, l’objectiu de qualsevol nom de marca és perdurar en el mercat durant un llarg període de temps. No obstant això, de vegades el naming s’usa tàcticament per donar resposta a accions de màrqueting puntuals. En aquests casos el resultat solen ser noms “efímers” perquè estan destinats a desaparèixer una vegada hagin finalitzat aquestes accions. Es podria parlar de naming amb data de caducitat.

Més enllà dels noms desapareguts en combat pel fracàs del producte designat, per un renaming obligat o per altres raons, trobem noms efímers en altres circumstàncies. Per exemple, en denominacions de promocions comercials, en el cas de naming rights -fa poc l’estació de metro de Madrid Sol va recuperar el nom original després d’haver-se anomenat durant cert temps Vodafone Sol– en etiquetes utilitzades en xarxes socials, en noms tàctics de pàgines web o de landing pages o en noms provisionals de productes que encara estan en fase de desenvolupament.

Aquí us presentem alguns exemples més o menys recents de noms efímers sorgits d’accions tàctiques de naming:

La cervesera Budweiser va llançar una acció de naming amb data de caducitat establerta: amb motiu de les eleccions presidencials dels Estats Units va decidir reanomenar temporalment la seva cervesa clàssica amb el nom Amèrica, des del 23 de maig fins al 8 de novembre, dia aquest últim en què tindrà lloc la votació definitiva.

Tal vegada, el naming més “just in time” que conec és el dut a terme per la marca de supermercats Intermarché per a comercialitzar “el suc de taronja més fresc del món”. Per a demostrar-ho, van decidir batejar-lo amb un nom exclusiu i mai millor dit, fet a mida: cada ampolla duia per nom el minut en què el suc que contenia havia estat espremut! Això sí que és un autèntic “minut de glòria” del naming.

Un altre cas és el de Burger King, que amb motiu del 90 aniversari de la reina Isabel II, va decidir reanomenar per un dia un dels seus establiments amb el nom Burger Queen.

També recentment, l’agència de publicitat La Despensa va pensar una acció de “naming personal” per a celebrar el dia de la Mare. Van proposar canviar en els perfils socials l’ordre dels nostres cognoms de manera que el de la mare aparegués per una vegada en primer lloc.

I per a acabar, un altre exemple seria el renaming temporal de KitKat que, per a commemorar el seu 80è aniversari i els 10 anys de YouTube, va passar a ser YouTube Break en una edició limitada de 600.000 packs del producte.

I vosaltres, recordeu altres casos de naming efímer o amb data de caducitat?

photo credit: 53/365: Thirty Days Has September, April, June and November via photopin (license)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.