Crear, copiar

large_6344354636

Diu Daniel Goleman en el llibre L’esperit creatiu que “si procures trobar l’esperit creatiu en algun lloc exterior a tu, estàs buscant en el lloc equivocat”. En el món del naming, i en concret en l’àmbit de les startups tecnològiques, s’ha viscut en els últims anys una espècie de fenomen de creativitat gregària que ha fet aparèixer arreu companyies que inclouen en els seus noms els sufixos “-ly” i “-ify”.

Aquesta estratègia de “màrqueting copiador” encara que sembla contravenir el consell de Goleman i en certa manera també el sentit comú, és habitual. Algunes marques debutants, en comptes de fer un examen intern a la recerca d’allò que pot fer-les úniques, prefereixen buscar la seva identitat en l’exterior i posicionar-se just al costat de la seva competència mitjançant noms clònics que com a màxim suggereixen un “jo també sóc així d’innovador, proper i modern”. Com a resultat, en la cerca d’un nom memorable i carregat de significat, moltes companyies creatives acaben posant-se noms no creatius, la qual cosa els dóna una pàtina molt maca però les retrata en l’essencial i les condemna a l’oblit. Per a qui sou a Pinterest, us recomano aquest tauler creat per la experta en naming Nancy Friedman al voltant d’aquest fenomen.

Tendències com aquesta ens poden fer reflexionar sobre el pes real de la creativitat al món del màrqueting o, per què no, sobre el valor de la imitació com a aposta estratègica. En tot cas, encara que la còpia en el terreny del naming no sembli una pràctica massa recomanable, des del punt de vista del desenvolupament creatiu personal és una via que pot permetre’ns accedir a la nostra expressió més genuïna.

En la majoria de les disciplines artístiques és a través de la còpia com els creadors aprenen i aconsegueixen fer sortir a la llum la seva pròpia veu. Un geni com Picasso va passar els seus anys de formació a París a principis del segle XX copiant a mestres com Van Gogh, Toulouse-Lautrec o Cézanne o potser, usant les seves pròpies paraules, saquejant les seves idees per millorar la seva tècnica (és cèlebre la seva frase “els grans artistes copien, els genis roben”. I em fa l’efecte que ell no es tenia per un simple gran artista.

 Hal Galper, prestigiós pianista i docent de jazz, explica molt bé en una de les seves masterclass que poden trobar-se a la xarxa com la improvisació dels jazzmen, per a alguns el sant grial de l’acte-expressió musical, té la seva base en la còpia. Per improvisar dins del seu estil, els músics de jazz han d’aprendre a usar un llenguatge específic i ho fan copiant de la tradició, dels grans del jazz que els atreuen artísticament. Com s’entén llavors que arribin a desenvolupar un discurs propi, a ser únics i recognoscibles dins del seu llenguatge?

Segons Galper, el quid de la qüestió és que l’objectiu de la imitació durant l’aprenentatge musical no és interioritzar informació externa, sinó just el contrari. Quan un improvisador en formació tria imitar certes idees musicals dels seus artistes de referència, en realitat està aprenent “com ell sent” i no “com senten altres”. O, dit d’una altra manera, quan un trompetista de jazz escull practicar una frase de Miles Davis per incorporar-la al seu llenguatge és perquè s’està produint una ressonància entre la seva sensibilitat i aquest passatge musical, una resposta emocional i psicològica única que en última instància li està dient com ell sent la música, i no com la sentia Miles Davis. I és a través de tot aquest vocabulari copiat (a Miles Davis i a molts altres músics amb els quals connecti emocionalment en algun moment) com aquest trompetista acabarà construint, sobre la base de la seva sensibilitat personal i intransferible, la seva manera de tocar única i creativa.

En definitiva, podem dir que en el món de l’expressió artística la còpia és, paradoxalment, un procés d’acte-coneixement que acaba donant fruits creatius. Al món del branding, sospito, té altres resultats.

photo credit: WanderingtheWorld (www.ChrisFord.com) via photopin cc

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.