Política de privacitat

Les dades de caràcter personal que es facilitin en els formularis, correus electrònics o qualsevol altra via, quedaran registrades en un fitxer, inscrit a l’ Agencia Española de Protección de Datos, del que és responsable Gemma Enedáguila Penas, fundadora i directora de Neimik, i en el que s’han implementat les mesures de seguretat legalmente previstes per la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) i el seu reglament de desenvolupament.

Les dades s’utilizaran per a gestionar la comunicació/ informació amb els usuaris que així ho sol·licitin i la posterior relació comercial i contractual que pugui establir-se amb ells, així como per a la gestió de la compra del servei de Cibernaming ofert exclusivament a través de la web.

L’Usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, remetent un escrit a Neimik, carrer Josep Ciurana 40, 2n 4ta, 08024 de Barcelona, o enviant un correu electrònic a lopd@neimik.com.

La sol·licitud enviada ha de cumplir el contingut mínim legalment establert que és el següent:

  • Nom i cognoms.
  • Fotocòpia DNI de l’Usuari.
  • Correu electrònic facilitat, en cas d’haver accedit al servei de Cibernaming.
  • Petició concreta.
  • Data i signatura del sol·licitant.

L’Usuari també pot negar-se a rebre comunicacions comercials per part de Neimik, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, mitjançant el correu electrònic hola@neimik.com o la nostra adreça de correu postal: Neimik, carrer Josep Ciurana 40, 2º 4ª, 08024 de Barcelona.