Condicions de contractació Cibernaming

Cibernaming és una càpsula creativa que es contracta i es paga exclusivament mitjançant aquesta web.

Inclou:

Anàlisi del brífing online realitzat pel Client mitjançant el nostre formulari guia, desenvolupament de l’estratègia a seguir, procés creatiu, entrega d’un mínim de 10 propostes de noms amb el domini .com disponible i una breu explicació del nom. El plaç d’entrega és de 72 hores laborables des que Neimik rebi la confirmació del pagament del servei. La presentació dels noms creats s’enviaran al correu electrònic facilitat pel Client.

No inclou:

Cap tipus de filtratge jurídic ni filtratge lingüístic.

La contractació del servei de Cibernaming donarà dret a portar a registre o utilizar comercialment només una de les propostes creades. Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels noms creats són titularitat exclusiva de Neimik, així que el Client, un cop que Neimik hagi finalitzat la seva feina, haurà de comunicar el nom que desitgi registrar o utilizar comerciament i Neimik li farà la cessió legal dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del mateix.

Si el Client desitgés adquirir un nom extra, es pactaria un preu entre les parts per a la cessió dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del mateix.

En cap cas Neimik es farà responsable del fracàs en el registre del nom, doncs el Client no està contratant cap tipus de filtraje jurídic.

Neimik, dins del contractat, proporcionarà una llista de noms amb el domini .com disponible a data d’emissió de l’informe de presentació de propostes. Neimik no es responsabilizarà de la disponibilitat dels dominis .com amb data posterior a l’entrega de l’informe final.

El Client autoritza a Neimik a utilitzar el nom creat com a referència comercial, un cop que aquesta aparegui públicament al mercat. En cas que el Client no vulgui donar l’autorització, haurà d’expresar-ho per escrit mitjançant el correu electrònic:cibernaming@neimik.com, adjuntant la seva fotocòpia del DNI.

Les passes que haurà de seguir l’Usuari per a contractar el servei de Cibernaming són les següents:

a) Aportació de dades: El Client haurà de facilitar un correu electrònic vàlid (obligatori), un número de telèfon (opcional), anomenar el seu projecte i acceptar les Condicions de Contractació del Servei de Cibernaming, l’Avís Legal i la Política de Privacitat.

b) Brífing Online: El Client podrà accedir al brífing  i omplir-lo seguint les preguntes-guia i les pistes que li oferim.

Neimik garanteix la confidencialitat de tota la informació que el Client inclogui al briefing online.

El Client podrà comptar amb el nostre assessorament per a completar el brífing mitjançant el correu electròniccibernaming@neimik.com, o trucant al 659 561 181 de dilluns a divendres de 9.30h a 16.30h.

c) Dades de Facturació: un cop que el brífing estigui acabat, s’ha de clicar el botó  “següent”, on el Client haurà d’aportar les seves dades de facturació perquè Neimik pugui generar la factura corresponent.

El Client es compromet en tot moment a oferir una información correcta i verac, i tindrà l’obligació d’informar a Neimik quan existeixi alguna variació en dita informació.

d) Realització del pagament: Un cop completes les dades de facturació, el Client passarà a la passarel·la de pagament mitjançant el botó “següent”, on haurà de revisar la seva comanda, trobarà l’import a pagar (amb els impostos legalment inclosos) i haurà d’escollir un mitjà per a pagar el servei contractat.

Neimik ofereix dos mitjans de pagament per a que el Client pugui escollir el que més li convingui. Pot pagar el servei mitjançant el sistema PayPal o per transferència bancària.

* Pagament per Paypal

PayPal és una de les formes més segures per a comprar a Internet, ja que permet realizar la compra instantània del servei amb total seguretat, sense facilitar ni compartir les dades bancàries. Obrir un compte és gratuït i només és necessari un correu electrònic i una contrasenya.

Si el Client no disposa d’un compte de Paypal podrá pagar el servei de Cibernaming mitjançant la passarel·la de pagament de Paypal. Per fer-ho, haurà de facilitar a Paypal les dades d’una targeta de crèdit/ dèbit.

El sistema de pagament PayPal està subjecte a una comissió del 3’75%, que serà assumida per Neimik, per tant la tarifa del servei no es veurà incrementada.

Un cop realitzat el pagament, a l’extracte bancari del Client apareixerà el concepte Paypal*Cibernaming.

* Pagament per transferència bancària:

El Client podrà pagar el servei de Cibernaming mitjançant una transferència bancària de la totalitat de l’import a pagar al nostre compte de Triodos Bank, i posant el nom del seu briefing al concepte. Amb aquesta modalitat de pagament necessitarem rebre el justificant de pagament per a poder iniciar el procés creatiu. El Client pot esperar a que el nostre banc ens confirmi el pagament o escanejar el justificant de la transferència i enviar-lo al nostre correu: cibernaming@neimik.com, en cas de que necessiti que comencem abans el procés de creació.

e) Correu de confirmació:

* Pagament per Paypal:

El Client rebrà un correu automàtic de Paypal confirmant el pagament del servei i un correu de cibernaming@neimik.com confirmant l’engegada del procés de creació.

* Pagament per transferència bancària:

El Client rebrà un correu electrònic per part de Neimik informant-li que el pagament de la seva comanda està pendent de confirmació. En quant Neimik rebi el justificant de pagament, se li enviarà al Client un email de confirmació en el que se li informarà de les característiques del servei contractat, plaç d’entrega i engegada del procés creatiu.

f) Plaç d’entrega:

El plaç d’entrega del servei de Cibernaming és de 72 hores laborables, considerant el dissabte com a festiu. El plaç d’entrega començarà a comptar des que Neimik disposi de la confirmació de l’ingrés i de la totalitat de l’import del servei contractat al seu compte bancari.

Per a qualsevol consulta sobre el servei de Cibernaming, pot contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic cibernaming@neimik.com, o el telèfon 659 561 181 de dilluns a divendres de 9.30h a 16.30h.